L-AVUKATI FRANZA


Il-kontabilità għall-avukati: l-obbligi u l-karatteristiċi speċifiċi tal-kontabilità


Avukat, bħal kull professjonali, il-liberali fornitur ta’servizzi, żomm il-kontijiet Din is-sħubija se jippermetti li ma tara d-dħul tagħhom żdied minn ħamsa u għoxrin Konklużjoni: Il-obbligi tal-kontabbiltà ta’l-avukat jvarjaw skond l-istatus legali li jagħżel bħala funzjoni ta l-reġim għall-tassazzjoni tal-profitti. Madankollu, l-ambitu tagħhom hu aktar importanti għall-kumpaniji Kontabilità tal-Faċli jittratta l-individwi kollha relatati mal-qrib jew’il bogħod għall-dipartiment tal-kontabilità. Il-pjanta hija organizzata madwar tmien temi fil-kontabilità bażika: — il-kunċetti bażiċi tal-kontabilità, il-rekwiżiti tal-kontabilità, l-kbira tal-kontabbiltà, is-software, il-kontabbiltà, l — accountant, il — pjan tan-negozju għall-iżvilupp, l — analiżi finanzjarja, il — tagħlim tal-kontabilità. L-privatezza tal-politika tal-Kontabilità-Faċli

Compt avukat: ditta tal-liġi tal-kontabilità u tal-it-taxxa hija ddedikata għall-avukati

Anzjużi biex tkun aktar effiċjenti u li jiffrankaw il-ħin, compt avukat mankijiet-kontabilità tiegħek billi tillimita l-ivvjaġġar tiegħek, u t-tnaqqis tal — burokrazija Irrispettivament mill-sitwazzjoni tiegħek, aħna garanzija li kull klijent-kwalità tas-servizz

Il-preżentazzjoni tal-liġi ditta F’pariġi u l-Lyon — Ditta l-Avukati

Imwaqqfa fl- mill-Vanessa, id-Ditta ta’l-Avukati hija ditta liġi li jinsabu fil Pariġi u l-Lyon, u speċjalizzat fil-liポi tal-Proprjetà Intellettwali Id-Ditta-Avukati hija regolarment fil-klassifiki ta’l-aħjar liġi tal-kumpaniji speċjalizzati fil-Proprjetà Intellettwali — trademarks, Disinji u l-Mudelli Il-magażin tal-deċiżjoni dawk li Jfasslu l-Istrateġija tal-Liġi tal-Finanzi,»kien ukoll reċentement kklassifikati l-impriża tagħha is-suġġett»Qawwija Reputazzjoni». L-tim kollu tal-Ditta l-Avukati takkumpanja inti fl-oqsma kollha tal-proprjetà intellettwali u b’mod partikolari: l-Assistenza u l-kunsill l-qafas tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-sidien tal-sinjali distintivi (trademarks, l-ismijiet ta’dominji, korporattiva-ismijiet, l-ismijiet kummerċjali, tas-sinjalar). Aħna ma kif ukoll: in-Negozjar u l-abbozzar ta’kuntratti ta’assenjazzjoni, liċenzja, il-koeżistenza ta’trademarks, l-ismijiet ta’dominji u distintivi oħra sinjali Rappreżentazzjoni fi ħdan il-qafas

Għaliex u kif jillimitaw l-responsabbiltà kuntrattwali. Mathias L-Avukati

Fil-każ ta’ksur ta’l-obbligu kuntrattwali, l-parti l-oħra tonqos jinvolvi tiegħu responsabbiltà kuntrattwali. Dan ifisser li se jkollhom iħallsu għall-parti milquta somma maħsuba biex tikkumpensa għad-danni kkawżati mill-kontumaċja tagħha. Huwa pjuttost possibbli li tiġi limitata l-responsabbiltà kuntrattwali sabiex-qafas il-konsegwenzi tal-ksur. Fornitur ta’servizz, li jillimita l-responsabbiltà kuntrattwali jippermettilek li jikkontrollaw ir-riskji li n-negozju tagħha. Fil-fatt, in-nuqqas ta’superviżjoni, il-konsegwenzi finanzjarji ta’ksur ta’kuntratt jistgħu jiġu estremament għaljin, speċjalment għall-bidu jew il-ŻGĦAR tal-SMES. Għandu wkoll iżomm f’moħħu li l-kwistjonijiet tar-responsabbiltà huma indipendenti mill-kopertura l-assigurazzjoni sottoskritt. Għall-klijent, il-limitazzjoni tar-responsabbiltà kuntrattwali ta’l-parti l-oħra jista’jkun hemm element ta negozjati. Per eżempju, huwa possibbli li jaqblu dwar il-limitazzjoni tar-responsabbiltà fil-iskambju

L-avukati fil-bar tal-Aveyron — Rodez — Millau — sit uffiċjali tar

Jidraw l-teknoloġiji l-ġodda kollha huma konnessi man-Netwerk Virtwali Privat ta’l-Avukati (RPVA), l-sistema tal-intranet li jippermettilhom li l-proċess fil-ħin reali, il-proċedura quddiem it-Tribunal de grande instance, Rodez jew il-Qorti tal-appell ta’Montpellier. Dawn jipprovdu servizz ta’monitoraġġ, u permanenti kriminali h h u jum fis-sena fuq it-territorju kollu tal-dipartiment ta’l-Aveyron. Tista’tikkuntattja l-emerġenza l-avukati li jikseb il-ħatra ta’avukat jekk ir-riżorsi tiegħek jippermettu li jibbenefikaw mill-għajnuna legali. Iva. L-dipartimentali-Kunsill għall-aċċess għal-liġi (CDAD) u l-avukati ta’l-avukatura ta’l-Aveyron stabbilew l-uffiċċji. Biex tibqa’infurmat(e) fil-ħin reali fuq il-bar tal-Aveyron u, b’mod partikolari, il-kurrenti tal-perturbazzjonijiet assoċjati mal-moviment tal-jipprotestaw kontra l-abbozz tal-liġi dwar l-ipprogrammar tal-ġustizzja (PJPJ) segwitu inti fuq in-netwerks soċjali.

Grammatika: Dan, li, dak li huwa

Jitgħallmu l-ingliż-Grammatika: l-komunikazzjoni, il-malti u l-nuża, inklużi l-kawżi, il-verbi modali

Id-detenzjoni amministrattiva

Inti jistgħu jaqsmu l-għarfien tiegħek mill-titjib dan skond ir-rakkomandazzjonijiet tal-proġetti korrispondenti. Fi Franza, għandhom is-setgħat tal-detenzjoni amministrattiva bħall-kustodja ta’l-doganali (iż-żamma tad-dwana). Il-konformità mal-liġi hija żgurata mill-korpi amministrattivi sabiex Id-detenzjoni amministrattiva tippermetti li jinżamm f’post magħluq, aljeni li hija s-suġġett ta’deċiżjoni ta’tkeċċija, pendenti tiegħu tneħħija sfurzata

Amministrattivi Oppożizzjoni — Ooreka

Mill- ta’jannar, il-proċeduri għall-irkupru tad-djun pubbliċi huma unifikata fl-proċedura waħda: il-qbid amministrattivi lill-parti terza l-pussess. Dan jissostitwixxi, b’mod partikolari l-avviż lill-parti terza-detentur u l-oppożizzjoni amministrattiva. Qabel l-unifikazzjoni tal-proċeduri, l-Teżor pubbliku kien l-aktar żewġ proċeduri ta infurzata l-ġbir, l-input lill-partijiet terzi li d-detenturi, u l-oppożizzjoni amministrattiva. L-ewwel kien użat għall-ġbir tat-taxxi, filwaqt li t-tieni kkonċernati l-irkupru ta’multi u l-penali. Issa, il-qbid amministrattivi lill-parti terza l-pussess għandu għall-għan tagħha l-irkupru tad-djun ta’kwalunkwe tip (l-artikolu L, Il-ktieb tal-proċeduri tat-taxxa). It-Teżor pubbliku jista’jidħol fis-kontijiet tad-debitur fi kwalunkwe ħin mingħajr ma tgħaddi minn imħallef. L-oppożizzjonijiet, il-bord amministrattiv tal-Teżor pubbliku kienu mibgħuta mill-servizz postali. Huma ttrattati

Id-direttorat tal-Affarijiet amministrattivi — Iżlamika tal-Organizzazzjoni għall-Edukazzjoni, ix-Xjenza u l-Kultura — ISESCO

Id-Direttorat ta’l-Affarijiet amministrattivi huwa l-mezz responsabbli biex jiżgura t-tħaddim xieraq fiħdan il-Direttorat ġenerali tal-ISESCO, fil-livell amministrattiv, permezz tal-mobilizzazzjoni tar-riżorsi kollha meħtieġa biex tagħmel dan

Il-qorti amministrattiva ta’Caen: id-Dar

Il-qorti amministrattiva hija kompetenti sabiex tiġġudika l-maġġoranza vasta tal-kwistjonijiet li jirriżultaw mill-attività ta’l-awtoritajiet pubbliċi L-Caen qorti amministrattiva ċaħdet it-talba ppreżentata minn żewġ detenuti dwar il-kundizzjonijiet ta’detenzjoni fil-ħabs Il-qorti amministrattiva ta’Caen kien iffirmat mal-biċċiet tal-ġurisdizzjoni tagħha l-għoxrin jum ta’diċembru ftehim għall-promozzjoni tal-medjazzjoni L-Caen-Qorti amministrattiva u l-Qorti amministrattiva tal-appell ta’Nantes iffirmat mal-biċċiet ta’Caen, Coutances-Avranches. L-ittra tal-ġurisprudenza tat-tribunal amministrattiv tal-Caen li jkopri l-perjodu minn lulju ġunju huwa ppubblikat tal-ħidma Tal-titjib ta’l-ilqugħ tal-pubbliku u tal-konformità mal-istandards għall-aċċessibbiltà għal persuni b’mobbiltà mnaqqsa se tieħu post

L-appoġġ: il-kalkolu, il-ħlas — Prattika

Manteniment hija s-somma tal-flus imħallsa minn persuna waħda għall-oħra fl-eżekuzzjoni ta’l-obbligu ta’manteniment. F’din, hija differenti mill l-ammont ta’kumpens li għandha l-għan li jikkumpensaw għad-differenzi fil-livelli tal-ħajja tal-konjuġi kkawżata mill-divorzju. Il-pensjoni l-ikel huwa l-obbligu tal-ġenituri li jżommu t-tfal tagħhom, jiġifieri, biex jissodisfaw il-ħtiġijiet tagħhom. Meta l-ħajja tal-familja flimkien, dan l-appoġġ ma kinux jeżistu. Fil-każ fejn wieħed mill-konjuġi jirrifjuta li jikkontribwixxu għall-ispejjeż normali tal-familja, il-oħra jistgħu japplikaw għall-imħallef għall-seħħ li tipparteċipa finanzjarjament li l-ispejjeż relatati mal-manutenzjoni tat-tfal. B’kuntrast ma’dan, fil-każ ta’separazzjoni tal-ġenituri, l-alimenti ssib ir-raġuni li jkun. Dan huwa prinċipalment dovut għall-tfal, iżda konjuġi jistgħu jibbenefikaw matul il-proċeduri tad-divorzju. L-ammont ta’manteniment hija

Il-kalkolu ta’l-appoġġ għat-tfal — każ tal-Familja

Fil-każ tal-divorzju u s-separazzjoni, il-qorti tal-familja fissa l-ammont tal-pensjoni mħallsa minn wieħed mill-ġenituri għall-edukazzjoni tat-tfal. Għal dan, huwa bl-użu skala indikattiva, li huwa mibdul b’mod regolari. Fil-każ ta’separazzjoni tal-ġenituri, il-kustodja u l-akkomodazzjoni tat-tfal jistgħu jiġu fdati li wieħed minnhom, bl-għoti tal-viżti d-drittijiet għall-oħra. Fil-prinċipju, il-wieħed li ma jkollu l-kustodja trid tħallas lill-ġenitur l-ieħor tal-pensjoni li jipparteċipaw fil-manutenzjoni u l-edukazzjoni tat-tfal tiegħu (l-artikoli u — u — tal-Kodiċi ċivili franċiż). Fil-każ tal-alternanti-kustodja, anke jekk ir-riżultati fil — id-distribuzzjoni tal-ħin ekwivalenti għal kull ġenitur, il-ħlas tal-manutenzjoni b’wieħed li għandu l-ogħla tar-riżorsi mhux eskluż. Il-pensjoni hija ffissata skond il-gwardja tal-mod, in-numru ta’tfal, il-ħtiġijiet

L-appoġġ għall-adulti tat-tfal: il-kundizzjonijiet

Id-dritt għall-ħlas tal-manutenzjoni ma jibqgħux il-maġġoranza tat-tfal. Adulti tfal li ma jistgħux jipprovdu għall-bżonnijiet tagħha stess jistgħu jibqgħu jirċievu l-manutenzjoni. Manteniment huwa terminu għat-twettiq ta’l-obbligu ta’manteniment. L-obbligu ta’manteniment huwa d-dmir li jeħel il-membri ta’l-istess familja u li jipprovdi li l-membri ta’l-istess familja għandu salvataġġ xulxin meta wieħed minnhom hu fil-bżonn. Il-kbar tat-tfal fil-bżonn għalhekk jistgħu jirċievu l-manutenzjoni, bħall-tfal minuri. Iżda jekk il-ġenituri ma jkollhom il-mezzi biex isalvaw il-tfal tagħhom, il-pensjoni tista’titħallas minn min-nanniet tagħha, jew membru tal-familja li għandu l-abbiltà li tħallas manteniment. Il-ħtiġijiet tat-tfal għandhom jiġu kkurati għal mill-ġenituri sakemm il-wild takkwista l-awtonomija finanzjarja tagħha. Dan mhuwiex il-età li

L-appoġġ: l-ammont u l-iskeda tal-kalkolu

Kif tikkalkula l-ammont tal-appoġġ tat-tfal bl-użu ta’l-iskala u l-gradilja ta’l-ministeru tal-Ġustizzja

Input fuq l-qgħad manteniment

L-aħjar tweġiba: Bonġu, I biss kellhom l-istess problema ma’l-ex raġel tiegħi