Il-kontabilità għall-avukati: l-obbligi u l-karatteristiċi speċifiċi tal-kontabilitàAvukat, bħal kull professjonali, il-liberali fornitur ta’servizzi, żomm il-kontijiet

Din is-sħubija se jippermetti li ma tara d-dħul tagħhom żdied minn ħamsa u għoxrin

Konklużjoni: Il-obbligi tal-kontabbiltà ta’l-avukat jvarjaw skond l-istatus legali li jagħżel bħala funzjoni ta l-reġim għall-tassazzjoni tal-profitti.

Madankollu, l-ambitu tagħhom hu aktar importanti għall-kumpaniji

Kontabilità tal-Faċli jittratta l-individwi kollha relatati mal-qrib jew’il bogħod għall-dipartiment tal-kontabilità. Il-pjanta hija organizzata madwar tmien temi fil-kontabilità bażika: — il-kunċetti bażiċi tal-kontabilità, il-rekwiżiti tal-kontabilità, l-kbira tal-kontabbiltà, is-software, il-kontabbiltà, l — accountant, il — pjan tan-negozju għall-iżvilupp, l — analiżi finanzjarja, il — tagħlim tal-kontabilità.

L-privatezza tal-politika tal-Kontabilità-Faċli