L-ittra tal-vaganza talba mingħajr il-Mudell tal-ittra

Tal-mard)Suġġett: l-talba għal leave tal-nuqqas"leave"J

Posta reġistrata b'dikjarazzjoni ta'rċevuta (għall-leave oħra minn leaveImħallas